Chủ Đề: Lá thư chia tay
-------------------------------------------------------------------------Lời nhắn tới tặng c:
............ have a nice day ...............