Chủ Đề: Lỗi không cho thành viên đăng ký
-------------------------------------------------------------------------

báo lỗi gì?
báo chi nói ra Admin nghe với. hehe
thử làm cái ni coi được không hen

ACP> Qlý nhóm và người dùng> Qlý người dùng> User Options
>>> Allow new members (cho phép Thành viên đăng ký): chọn CÓ.

ACP> QLTT> QLTT> Forum> Cấu hình diễn đàn
>>> Forum on holidays: chọn KHÔNG.