Chủ Đề: Game FIFA Manager 11 Demo Download
-------------------------------------------------------------------------

Game FIFA Manager 11 Demo- MediaFire là một trang web chia sẻ dữ liệu miễn phí và không giới hạn, có trụ sở tại Harris County, Texas, Hoa Kỳ. Tất cả các thành viên đăng ký đều có thể sử dụng đầy đủ chức năng của MediaFire

Game FIFA Manager 11 Demo- Fifa Manager(FFM) của EA được biết đến trước đây với tên gọi là Total Club Manager, nay FFM đã bước sang tuổi thứ 10 với siêu phẩm FFM11 kỷ niệm 10 năm hình thành 1 thương hiệu. Không chỉ thay đổi về hình thức mà FFM11 còn thay đổi cả về nội dung. 1 loạt hình dưới đây sẽ cho thấy FFM11 thay đổi nhiều như thế nào.

Giao diện Menu Demo gói gọn trong 3 option: New Game, Setting, Exit (những option: Multiplayer, Fifa world cup 2010 v.v... sẽ có mặt ở bản full).

Và điểm đổi mới sáng giá nhất của Game FIFA Manager 11 Demo (FFM11)là đây: Hệ thống Tactics- Tactics Wizard(TW). TW tạo ra các option cho phép bạn lựa chọn qua lại nhanh chóng giữa các chiến thuật tấn công - cân bằng - phòng thủ.
Sau đó, TW sẽ đưa ra các mục Counter - Attack, Defensive Line, Build up Play để bạn tự điều chỉnh cho phù hợp với chiến thuật mà bạn đã chọn ở step 1

Link: http://static.cdn.ea.com/fifa/u/f/Manager11DemoSetup.exe

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
Game FIFA Manager 11 Demo
Cấu hình yêu cầu:

OS: Windows Xp, Windows Vista or Seven
CPU: Intel Pentium 4 2.4 GHz or equivalent Processor
Memory: 1 GB for Windows XP, 1.5 GB for Windows Vista, 7
Video Card: 128 MB nVidia Geforce 6600, ATI Radeon 9600 Pro
Hard Disk: 8.0 GB Free Space
DirectX: DirectX 9.0c compatible with Sound Card