Chủ Đề: PC Tools File Recover 7.5.0.15
-------------------------------------------------------------------------

File Recover là một giải pháp khôi phục file dễ dùng, chịu đựng được và an toàn, thiết kế để khôi phục và phục hồi các file đã oá từ ổ cứng, ổ mềm và các loại âm thanh được sửa.

File Recover cho phép bạn khôi phục các tài liệu quan trọng, hoặc các file khác, bị mất do xoá nhầm tai hại. Những file này có thê bị mất do xoá sạch Thùng rác, hoặc dùng hành động xoá khác bỏ qua Thùng rác nói chung. Như hành động bao gồm nhấn Window – Shift – Delete, xoá dòng lệnh, xoá quá nhiều file lớn hoặc dùng ứng dụng xoá file không qua Thùng rác.

Khi một file bị xoá từ Thùng rác, hoặc nếu thùng rác bị bỏ qua nói chung, file có thể khong thể phục hồi bởi hệ thống điều hành Window. Nội dung của file vẫn lưu trữ trong ổ cứng, còn nguyên vẹn, cho tới khi phần ổ cứng nó chiếm bị ghi đè bởi file khác.

File Recover xác định nội dung của các file bị mất trên ổ cứng và cho phép bạn phục hồi chúng. Nếu một file bị ghi đè từng phần, File Recover cố gắng khôi phục càng nhiều phần của file đó có thể theo nội dung lưu trữ. Nó cho phép bạn thu hồi phần cuối cùng, nếu không đầy đủ, của file được phục hồi để tiếp tục dùng nó khi cần thiết.

Những tính năng lưu ý của File Recover :

Phục hồi các file tức thì từ ổ cứng, ổ mềm và các loại truyền thông được sửa. Nếu bạn là một người dùng ở nhà hoặc một quản trị hệ thống mạng, File Recover nạp một khoảng giới hạn trong chiến lược bảo vệ dữ liệu của bạn.
Cơ cấu quét nhanh – một ổ cứng đặc trưng có thể được quét cho các file có khả năng phục hồi trong vài phút.
Quét tất các file, thư mục được chọn trên ổ cứng.
Tìm phần sử dụng file phục hồi hoặc tất cả tên file đó.
Tận dụng một file chỉ đọc, không bị huỷ phục hồi được gần hết. File Recover sẽ không viết hoặc thay đổi phần ổ cứng chứa nó đang phục hồi dữ liệu
Phục hồi nhóm file (phục hồi nhiều file trong một thao tác)
Làm việc quanh các vùng đĩa bị hư sector. Phục hồi dữ liệu mà các chương trình khác làm không được.
Hỗ trợ các ổ cứng chuẩn IDE/ATA/SCSI, bao gồm ổ cứng lớn hơn 8 GB
Hỗ trợ ổ cứng định dạng với file hệ thống Window FAT16, FAT32 và NTFS

Thiết kế cho Window 2000, XP Pro, XP Home, Vista Basic và Vista Ultimate (32 – bit )

Phiên bản hiện tại : 7.5.0.15
Phát hành : 23/07, 2009
Kích thước: 11.883 KB
Hệ điều hành: Thiết kế cho Window 2000, XP Pro, XP Home, Vista Basic và Vista Ultimate (32 – bit )
Giới hạn dùng thử : Dùng thử cho thời gian không hạn và sẽ chỉ nhìn thấy các file bị mất nhưng nó không phục hồi chúng, chức năng này chỉ dùng được trong phiên bản đã đăng ký.

link down : http://www.pctools.com/mirror/frinstall.exe
Key:
Name : www.softvnn.com
Serial : D9E5-83B8-D05C-2774-9E3E-7594-677E-6576-2CBA-ACB7