Chủ Đề: gui BFF of t
-------------------------------------------------------------------------


T không phải là người hoàn hảo-----Nhưng t có một người bạn hoàn hảo
Vật chất
Đó không phải là cách dùng để định nghĩa mọi thứ, nhất là đối với tụi mình.

T sẽ không thể 2 tay ôm cả vũ trụ này, nhưng t vẫn yên tâm vì sẽ có 1 người mang vũ trụ này đến cho t.....

Người đó sẽ vì t làm những việc ngốc nghếch........

Bạn bè hay chị em, cũng đều không đủ hình dung ra cuộc hứa hẹn ngầm của chúng ta

Niềm tự hào, sự giúp đỡ cùng với sự bao dung

BFF ơi, chúng ta cùng nhau hứa nào.......và hãy nhớ tới hành trình ước hẹn này đến suốt cuộc đời nha!!

Có lẽ vì mình có 4 cánh tay nên có thể nối thành cái ôm lớn hơn.....

--------Cảm ơn ông trời, để bọn tôi đến trong cuộc đời nhau-------