Chủ Đề: Liên Khúc Nói Về Tuổi Học Trò [Tặng all member]
-------------------------------------------------------------------------

Lời nhắn tới all member:
chúng ta sắp phải xa trường dấu yêu rồi, trong lòng ai cũng có một cảm giác khó quên, xin hãy lưu giữ nó....
Lời ca khúc:
Chưa cập nhật lời...