Chủ Đề: 3D World Map 2.1 - Bản đồ thế giới
-------------------------------------------------------------------------

Nhà sản xuất: Longgame
Bản quyền: Trial
Trên nền: Windows All
Kích thước: 6.8 MB


Link: http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=18133&t=4&i=1

Bạn sẽ ngạc nhiên khi sử dụng chương trình, rất nhẹ và đẹp. Bạn có thể tìm kiếm Việt Nam với cả thông tin về dân số của các tỉnh thành.

Chương trình cho phép bạn xem "quả địa cầu" với ba kiểu: nền trong suốt, nền của chương trình & cửa sổ. Bạn có thể xem dân số các tình thành ở đất nước bạn chọn. Điểm mạnh của chương trình là dung lượng rất nhẹ.