Chủ Đề: Nhóm Artista Band Vol.1 [Tặng all member]
-------------------------------------------------------------------------

Lời nhắn tới all member:
nghe như thế này mới biết người Hà Nội luôn sống đẹp !
Lời ca khúc:
nghe nhạc vui, lời chưa có