Chủ Đề: Only you [ tặng l<3l\/l ]
-------------------------------------------------------------------------

Lời nhắn tới for me:
Dành cho cậu , người con trai tớ yêu, tớ yêu cậu!
Lời ca khúc:
chưa có lời bài hát .....