Chủ Đề: Lưỡi cưa 7
-------------------------------------------------------------------------

phim này mình với tụi bạn vừa đi xem nhân ngày 8/3 .... hay lắm.... nhiều pha giết người đến lạnh người ......
các bạn yếu tim đừng nên xem ....
xem trực tuyến :
http://phimnhanh.net/movie/watch/31612/Luoi-Cua-7#player